Lublin, sierpień 2022

Lublin, Polska, sierpień 2022

W ostatnim tygodniu sierpnia, odwiedzamy Lublin. W mieście tym zwiedzamy Muzeum Martyrologii „Pod zegarem”. 

„Ekspozycja muzeum poświęcona jest historii więzienia na Zamku Lubelskim i „Domu Pod Zegarem”. W swoich zbiorach posiada dużą kolekcję korespondencji więźniów politycznych Zamku Lubelskiego (listy, grypsy, karty pocztowe) z więzienia jak i obozów koncentracyjnych, do których dalej trafiali (Auschwitz, Ravensbrück, Dachau, Sachsenhausen), obwieszczeń i zarządzeń niemieckich z lat 1939-1944. Osobną grupę stanowią dokumenty i pamiątki osobiste po byłych więźniach Zamku (dowody tożsamości, legitymacje, świadectwa szkolne, krzyże harcerskie, tarcze szkolne, fotografie rodzinne, zeszyty i podręczniki szkolne) oraz bogaty materiał ikonograficzny Lublina z lat 1939-1944, a także archiwum fotograficzne byłych więźniów Zamku z lat 1939-1954.” ( https://lublin.eu/turystyka/poznaj-lublin/muzea/muzeum-martyrologii-pod-zegarem,8479,w.html)

Tego samego dnia odwiedzamy kilkanaście mogił znajdujących się na cmentarzu przy ulicy Lipowej, oraz Pomnik Katyński, znajdujący się przy ulicy Głębokiej.